1. sep. 2010

1 VK på Ringvassøy:-)

Helga 28-29 august tok Rune Hoholm med seg Aiko tell Ringvassøy før å stille han på prøve...
Aiko fortsatte der han slapp helga før med topp søk...Lørdag fant han også fuggel,så med flere fuggelarbeid innabords bei det en 1 VK....Gjett om vi e gla før den;-)
I finalen fortsatte han sett goe søk,og etter første runde lå han på topp i søk...I andre sleppe finn han fuggel,men pga at rypa ligg omtrent heilt opp i nesen på han bir han alt før forsikti i røysn og utgår.Men vi e alikavel veldi fornøyd før gutn vise at han e i form og itellegg så finn han rypa...
Vi gler oss tell fortsettelsen me han;-9

Ellers så kan vi jo fortelle at Kim guttn vårrest e i form.Stian har hatt nån fuggelarbei på han og gutn e heilt rå der...Apportn har vi og klart tell slutt så då e han klar før å starte i AK...
Plan e at han ska stilles på søndag på Ofotn sin prøve....

Så har vi Loke guttn....Det e kar me fart i kan vi sei... Enn veldi triveli hund som e blitt stor no...
Han å har funne seg nån rype som han har fått på vingan og spronge godt etter,men ka gjør vel det...Har endå nån månda på seg tell å skjønne kan han ska gjøre når han finn dem...Vi har tru på den gutten;-)

Ingen kommentarer: